Дугаартай автомашин зуучлан борлуулах үйлчилгээ

Энэхүү үйлчилгээ нь манай Таван Богд Моторс компаниас Geely автомашин худалдан авсан автомашин эзэмшигч өөрийн улсын дугаартай километрийн гүйлттэй автомашинаа худалдан борлуулах хүсэлтэй бол таны өмнөөс худалдан борлуулах автодилерийн үйлчилгээ юм.  

Зуучлалын шимтгэл – 2хувь 

Зогсоолын өдрийн төлбөр – 15,000 төгрөг /Автомашиныг өөрсдийн эзэмшлийн гадна зогсоолд байршуулна/